Welke aanvullende eigendomsbewijzen accepteert Mollie?

Tijdens het verificatieproces, vragen we je om in je Mollie Dashboard aanvullende documentatie aan te leveren. Deze documentatie laat de structuur van het aandeelhouderschap en stakeholders van je bedrijf zien. Wanneer we de eigendomsstructuur van je bedrijf als complex classificeren, zijn we verplicht om aanvullende documenten op te vragen over het eigendomsbewijs. In die gevallen kunnen we je vragen een extra document te uploaden, zoals:

  • Een aandeelhoudersregister, of;
  • Een certificaathoudersregister, of;
  • Een trustakte (wanneer een trust deel uitmaakt van de structuur), of;
  • Een UBO-verklaring van een derde partij (bijv. een AML-brief die is uitgegeven door een gereglementeerde fondsbeheerder als een fonds deel uitmaakt van de structuur), of;
  • Jaarverslagen (voor zover die beschikbaar zijn en de informatie geven over de UBO’s), of;
  • Een organigram dat naar de UBO leidt (natuurlijke persoon), ondertekend door een externe partij, zoals een accountant of juridisch adviseur, of;
  • Een UBO-verklaring waarin de naam en het aandeel van elke UBO wordt vermeld, ondertekend door een externe partij, zoals een accountant of juridisch adviseur. Klik op de link om dit aangifteformulier te downloaden.

Dit document moet de volledige naam en het percentage van de aandelen die eigendom zijn van de UBO bevatten.

 

Lees meer

 

UBO-verklaring