Waarom is mijn account gedeactiveerd?

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat we je uitbetalingen of betalingsdiensten tijdelijk stopzetten. We mailen je als dit zo is.

Uitbetalingen of betalingsdiensten kunnen worden stopgezet als:

  • we gegevens missen die vereist zijn om te voldoen aan de wettelijke vereisten of om je account te kunnen controleren;
  • je account lange tijd inactief is;
  • we activiteit zien die in strijd is met ons beleid;
  • we je account en activiteiten moeten controleren om alle partijen die bij transacties betrokken zijn te beschermen;
  • we vaststellen dat je bedrijf (activiteit) niet voldoet aan onze Gebruiksovereenkomst

Deze opsomming is niet limitatief. Check je e-mail voor meer informatie over jouw specifieke situatie.

 

Lees meer