Wat is een Periodieke Verificatie?

Mollie is een financiële instelling die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank (DNB). Wij werken conform aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Als betalingsprovider zijn wij verplicht om je account regelmatig te controleren, dit noemen we een periodieke verificatie. Elk account doorloopt deze periodieke verificaties.

Belangrijk om te weten is dat als wij de opgevraagde informatie niet ontvangen, wij onze diensten niet langer kunnen aanbieden.

 

Wat controleert Mollie?

Wij controleren of al je account gegevens correct en bijgewerkt zijn. We kunnen je vragen om meer informatie te verstrekken over het volgende:

  • Jouw bedrijfs registratienummer
  • Je website
  • De Uiteindelijke Belanghebbenden (UBO) van je organisatie
  • De producten of diensten die je levert

 

Welke gegevens kan ​​Mollie tijdens een Periodieke Verificatie opvragen?

Welke exacte informatie we vragen, hangt af van het account. Meestal vragen wij om aanvullend eigendomsbewijs van je organisatie.

 

Lees meer