Wie zijn de stakeholders van mijn organisatie?

Als je onze services wilt gebruiken, moet je informatie over je organisatie indienen en controleren. We vragen je ook om ons voor de volgende stakeholders een kopie van een geldig identiteitsbewijs te bezorgen, zodat wij hun identiteit kunnen controleren: 

  • Rechtsgeldig vertegenwoordigers
  • UBO’s of pseudo-UBO’s

 

Rechtsgeldig vertegenwoordigers 

Een rechtsgeldig vertegenwoordiger is een natuurlijk persoon die gemachtigd is om in naam van de organisatie op te treden. Als je een eenmanszaak hebt, is er wellicht maar één rechtsgeldig vertegenwoordiger (jijzelf). 

Rechtspersonen kunnen meerdere rechtsgeldig vertegenwoordigers hebben, die gezamenlijk bevoegd zijn om in naam van de organisatie op te treden. Wij zijn verplicht om de identiteit van de rechtsgeldig vertegenwoordigers die bij de KVK geregistreerd staan te controleren.

 

Uiteindelijk belanghebbenden (UBO)

Een uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner of UBO) is ofwel de eigenaar van een organisatie ofwel iemand die aanzienlijke controle heeft over een organisatie. Een organisatie kan één of meerdere UBO’s hebben.

Een UBO is een natuurlijk persoon die:

  • direct of indirect een aandelenbelang van meer dan 25% heeft in de onderneming; of
  • direct of indirect voor meer dan 25% stemgerechtigd is in de onderneming; of
  • direct of indirect een economisch belang van meer dan 25% heeft in de onderneming (recht op uitkering uit de winst, reserves of liquidatieoverschot); of
  • eigendom of controle heeft via andere manieren, zoals via het (veto)recht bij benoeming/ontslag van bestuurders of in de hoedanigheid van uiteindelijk beleidsmaker.

 

Pseudo-UBO

Als je organisatie geen UBO heeft, zal je een of meerdere pseudo-UBO’s moeten aanduiden. Dit geldt vaak voor stichtingen en verenigingen, maar kan ook voorkomen bij ondernemingen die geen eenmanszaak zijn.

Een pseudo-UBO is een natuurlijk persoon die tot het hoger management van een organisatie behoort. De volgende personen worden vaak beschouwd als pseudo-UBO:

  • Een natuurlijk persoon die directeur is van een onderneming.
  • Een natuurlijk persoon die de feitelijke zeggenschap over de onderneming heeft.

 

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met onze support afdeling.