Welke aanvullende eigendomsbewijzen accepteert Mollie?

Tijdens het verificatieproces, vragen we je om in je Mollie Dashboard aanvullende documentatie aan te leveren. Deze documentatie laat de structuur van het aandeelhouderschap en stakeholders van je bedrijf zien. Wanneer we de eigendomsstructuur van je bedrijf als complex classificeren, zijn we verplicht om aanvullende documenten op te vragen over het eigendomsbewijs. In die gevallen vragen we je een van de volgende documenten te uploaden:

  • Een aandeelhoudersregister ondertekend door een externe partij, zoals een accountant of juridisch adviseur, of;
  • Een organigram ondertekend door een externe partij, zoals een accountant of juridisch adviseur, of;
  • Een UBO-verklaring waarin de naam en het aandeel van elke UBO wordt vermeld, ondertekend door een externe partij, zoals een accountant of juridisch adviseur. Klik op de link om dit aangifteformulier te downloaden.

Dit document moet de volledige naam en het percentage van de aandelen die eigendom zijn van de UBO bevatten.

 

Lees meer