Mollie is een financiële instelling. Wij hebben de plicht om de identiteit te controleren van mensen die zich bij ons aanmelden. Dit heeft te maken met wetgeving (de Wwft en de Wft). Ook kunnen wij op deze wijze controleren of iemand niet op een sanctielijst voorkomt en of het legitimatiebewijs ooit als verloren of gesloten is opgegeven (dan is het niet meer bruikbaar).

Om deze controle te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de MRZ-code op het legitimatiebewijs goed leesbaar is. Dit is de code onderaan het document. Let op: Je dient een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning te uploaden, een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.

Je bent wel vrij om bijvoorbeeld een tekst als 'kopie voor Mollie' over het document heen te plaatsen, zolang de gegevens nog goed leesbaar zijn. Ook mag je volgens de wet het BSN (burgerservicenummer) en de foto afschermen, zoals in het voorbeeld hieronder. Let erop dat het BSN op de tweede regel begint vanaf het achtste cijfer na de M (van male) of F (van female). De gegevens die hiervoor en -achter staan moeten nog duidelijk leesbaar zijn.

Identification_document_-_hidden_photo_and_bsn.png

Alle documenten die aangeleverd worden via het Mollie-beheer worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Bekijk voor meer informatie ook de volgende artikelen van de Rijksoverheid:

Ga voor meer informatie over het opzetten van je Mollie-account naar: Hoe maak ik een account aan bij Mollie?