Wat zijn afrondingsverschillen?

Vanaf 1 januari 2020 vindt er een upgrade van het Mollie Dashboard plaats. Geleidelijk aan stappen onze klanten hierop over, je wordt hier vooraf per e-mail over geïnformeerd. Alleen als jouw dashboard is geüpgraded, is onderstaande informatie voor jou van toepassing.

Als financiële instelling willen wij kosten natuurlijk zo nauwkeurig mogelijk berekenen. Echter, doordat er met cijfers zoals btw, variabele kosten en vaste kosten met meer dan 2 decimalen wordt gewerkt, moeten er bedragen afgerond worden. Doordat afrondingen gedurende de maand over elke transactie apart plaatsvinden en aan het einde van de maand de uiteindelijke kosten berekend worden over alle transacties, kan een afrondingsverschil ontstaan.

Hoe werkt het afronden?

Zodra je een betaling ontvangt, wordt berekend hoeveel transactiekosten je van deze betaling aan ons af moet dragen. Dit wordt automatisch naar boven afgerond tot 2 cijfers achter de komma, zodat je later niet een factuur ontvangt waarop staat dat je extra geld naar ons over moet maken. Aan het begin van elke maand wordt een factuur gegenereerd waarop de daadwerkelijke kostenberekening staat. Hier ronden we bedragen naar beneden af, zodat de kosten voor jou lager uitvallen. Het verschil dat uit deze berekeningen komt - en wat je dus eventueel te veel betaald hebt - wordt automatisch verrekend met de balans in jouw account en meegenomen in de eerstvolgende uitbetaling. Hierover hoef je je dus geen zorgen te maken.