Wat is de Overeenkomst gegevensverwerking?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor  het VK en de EU moeten zo genoemde verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers een overeenkomst sluiten waarbij de verwerker persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke. “Verwerken namens” betekent dat die partij (de verwerker) de gegevens uitsluitend verwerkt na instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt voor welk(e) doeleinde(n) welke persoonsgegevens worden verwerkt. 

 

Waarom moet ik akkoord gaan met de Overeenkomst gegevensverwerking?

De Overeenkomst gegevensverwerking (“DPA”) legt voor jou en Mollie conform de AVG de verplichtingen en verantwoordelijkheden vast voor het voor factureringsdoeleinden verwerken van persoonsgegevens van je klanten. Voor de doeleinden van Mollie Invoicing treed jij, de klant van Mollie, op als verwerkingsverantwoordelijke en Mollie als verwerker. Jij bepaalt welke gegevens van je klanten (de betalers)  je verwerkt voor facturen. Mollie biedt je alleen de mogelijkheid facturen op te stellen en te verzenden en heeft geen eigen doeleinden voor het verzamelen of gebruiken van de persoonsgegevens van je klanten met betrekking tot de facturen. Je kunt er niet voor kiezen de DPA niet af te sluiten, omdat dit wettelijk verplicht is.

 

Wat is de reikwijdte van de Overeenkomst gegevensverwerking?

De reikwijdte van de DPA is beperkt tot het product Invoicing. Mollie treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor zover Mollie in het kader van betaaltransacties persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst
  • Het monitoren, voorkomen en detecteren van frauduleuze betaaltransacties
  • Het voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerking en het bewaren van betaalgegevens waaraan Mollie is onderwerpen, waaronder toepasselijke antiwitwas-screening en naleving van KYC (ken-uw-klant)-regelgeving
  • Het verbeteren van de producten en diensten van Mollie