Het lukt helaas niet altijd om een transactie succesvol af te ronden. Een incasso-transactie kan om verschillende redenen mislukken. Een transactie kan tot 5 werkdagen ná de incassodatum worden afgekeurd. Als een incasso mislukt is, koppelt Mollie dit terug via de webhook.

Via onze payments API kan je de zogenaamde reasoncode; een code die aangeeft wat de reden van afkeuring is, ophalen. De volgende redenen zijn mogelijk:

Reasoncode   Reden   Vervolgactie   Opmerking
AC01   IBAN onjuist of niet bekend   Vraag klant om juiste rekening.  
AC04   Rekeninghouder heeft rekening gesloten   Vraag klant om andere rekening.  
AC06   Rekening is geblokkeerd voor incasso   Vraag klant om andere rekening.  
AG02   Onjuiste gegevens   Lever de transactie opnieuw aan met juiste gegevens.   Je hebt FRST opgegeven terwijl het een RCUR transactie had moeten zijn (of andersom), of je hebt geen uniek machtigingsreferentie gebruikt.
AM04   Onvoldoende saldo   Neem contact op met de klant en/of probeer opnieuw.   Kan ook als MS03 worden gerapporteerd.
MD01   Ongeldig mandaat   Lever de transactie opnieuw aan maar dan met FRST of neem contact op met de klant.   Transactie was RCUR maar er is nooit een FRST voor geweest, machtiging is verlopen (na 36 maanden), of er is geen machtiging.
MD06   Stornering   Neem contact op met de klant.   Kan binnen termijn van 8 weken plaatsvinden.
MD07   Klant is overleden   Voer geen incasso’s meer uit.   Sommige banken rapporteren in dit geval MS03.
MS02   Transactie geweigerd   Neem contact op met de klant.   De klant heeft de transactie zelf vooraf geweigerd.
MS03   Overige reden   Neem contact op met de klant.   Kan ook komen door onvoldoende tegoed, weigering van transactie, etc.
SL01   Geweigerd door debit bank   Neem contact op met de klant.   De rekening kan geblokkeerd zijn voor incasso of er is een limiet bereikt waardoor de transactie wordt geweigerd door de bank van de klant.

Opmerkingen:

  • Dit zijn de meest voorkomende redenen. Officieel zijn er nog een aantal reasoncodes maar deze worden in de praktijk vrijwel nooit teruggegeven.
  • Uit ervaring blijkt dat MS03 veel wordt gebruikt voor allerlei verschillende redenen, bijvoorbeeld bij saldo tekort. De bank geeft dan geen AM04 terug maar MS03.

 

Lees ook: