Wie zijn de stakeholders bij een vereniging?

De stakeholders van je organisatie zijn rechtsgeldig vertegenwoordigers en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). In sommige organisaties is een pseudo-UBO een stakeholder. Om onze diensten te gebruiken, vragen we je om gegevens van deze stakeholders te uploaden. 

In dit artikel vind je voorbeelden om de stakeholders te bepalen bij een vereniging. 

 

Rechtsgeldig vertegenwoordigers bij een vereniging

Een rechtsgeldig vertegenwoordiger is een natuurlijk persoon die bevoegd is om namens de organisatie te handelen en documenten te ondertekenen. 

Bij een vereniging kunnen de volgende personen rechtsgeldig vertegenwoordigers zijn: 

  • Een bestuurder die zelfstandig bevoegd is.
  • Meerdere bestuurders die gezamenlijk bevoegd zijn.
  • Een advocaat die zelfstandig of gezamenlijk met bestuurders bevoegd is.

 

Uiteindelijk belanghebbenden bij een vereniging

Een UBO bezit een groot deel van de aandelen van een organisatie of heeft veel zeggenschap over de organisatie. Een organisatie of rechtspersoon kan een of meerdere UBO’s hebben. Een uiteindelijk belanghebbende is altijd een natuurlijk persoon en kan direct of indirect belang in het bedrijf hebben. 

UBO’s bij een vereniging zijn personen die: 

  • voor meer dan 25% gerechtigde tot het vermogen zijn, of;
  • meer dan 25% van de stemrechten bezitten, of;
  • feitelijk zeggenschap hebben met andere middelen.

 

Personen die voor meer dan 25% gerechtigde tot het vermogen zijn

Bij een vereniging zijn personen die recht hebben op meer dan 25% van het vermogen UBO’s. 

Voorbeeld

In de statuten van Vereniging van Fijne Muziek staat dat Charlotte recht heeft op de winst die de vereniging maakt. Door haar recht op de winst, is ze voor meer dan 25% gerechtigde tot het vermogen, waardoor ze een UBO van de vereniging is. 

Voorbeeld 2

In de statuten van de Fun Bowling Club staat 8 personen in de club recht hebben op de winst. Al deze personen zijn gerechtigden tot het vermogen voor minder dan 25%. Zij zijn dus geen UBO’s van de club. 

 

Personen met meer dan 25% van de stemrechten

Een UBO kan ook iemand zijn die meer dan 25% van de stemrechten binnen de organisatie bezit. 

Voorbeeld

Bij een club met 90 leden heeft de voorzitter van de club meervoudig stemrecht en hiermee 35% van de stemrechten. Omdat ze meer dan 25% van de stemrechten bezit, is de voorzitter de UBO van de club. 

 

Personen die feitelijk zeggenschap hebben met andere middelen

Een UBO kan iemand zijn die op een andere manier zeggenschap heeft dan via stemrechten. Dit kan bijvoorbeeld het (veto)recht zijn om bestuursleden te benoemen of te ontslaan, of door zelf beleidsmaker te zijn. 

Voorbeeld

Will is het enige lid die Simpele Vereniging financieert. Hij heeft geen formele rol in de vereniging, maar vervult wel de rol van externe betrokkene. Hij heeft dus feitlijk zeggenschap over de organisatie en is UBO van Simpele Vereniging

 

Zijn geen van deze belangen van toepassing bij je organisatie?

Heeft je organisatie geen UBO? Identificeer dan een of meerdere pseudo-UBO’s. Een pseudo-UBO is een natuurlijk persoon die tot het hogere management behoort, zoals een leidinggevende of manager. Deze managers moeten ingeschreven staan in het Handelsregister als statutair bestuurder van je organisatie. Dit zijn pseudo-UBO’s, omdat ze de functie van een bestuurder hebben. Dit komt vaak voor bij stichtingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Lees meer 

Was dit artikel nuttig?