Wie zijn de stakeholders bij een stichting?

De stakeholders van je organisatie zijn rechtsgeldig vertegenwoordigers en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). In sommige organisaties is een pseudo-UBO een stakeholder. Om onze diensten te gebruiken, vragen we je om gegevens van deze stakeholders te uploaden. 

In dit artikel vind je voorbeelden om de stakeholders te bepalen bij een stichting.

 

Rechtsgeldig vertegenwoordigers bij een stichting

Een rechtsgeldig vertegenwoordiger is een natuurlijk persoon die bevoegd is om namens de organisatie te handelen en documenten te ondertekenen. 

Bij een stichting kunnen de volgende personen rechtsgeldig vertegenwoordigers zijn: 

  • Een bestuurder die zelfstandig bevoegd is.
  • Meerdere bestuurders die gezamenlijk bevoegd zijn.
  • Een advocaat die zelfstandig of gezamenlijk met bestuurders bevoegd is.

 

Uiteindelijk belanghebbenden bij een stichting

Een UBO bezit een groot deel van de aandelen van een organisatie of heeft veel zeggenschap over de organisatie. Een organisatie of rechtspersoon kan een of meerdere UBO’s hebben. Een uiteindelijk belanghebbende is altijd een natuurlijk persoon en kan direct of indirect belang in het bedrijf hebben. 

UBO’s bij een stichting zijn personen die: 

  • voor meer dan 25% van het vermogen begunstigden zijn, of;
  • meer dan 25% van de stemrechten bezitten, of;
  • feitelijk zeggenschap hebben met andere middelen.

 

Begunstigden van meer dan 25% van het vermogen

Bij een stichting zijn personen aan wie de stichting meer dan 25% van het vermogen uitkeert, UBO’s. Als je stichting maximaal 3 begunstigden heeft, zijn al deze personen UBO’s van de stichting. 

Voorbeeld

In de doelomschrijving Stichting Groots Voor Jessi staat dat de stichting geld inzamelt om de medische kosten van Jessi te dekken. Jessi is de enige persoon voor wie de stichting geld inzamelt. In dit geval is Jessi de enige begunstigde van het vermogen en dus een UBO. 

 

Personen met meer dan 25% van de stemrechten

Een UBO kan ook iemand zijn die meer dan 25% van de stemrechten binnen de organisatie bezit. Meestal zijn stemrechten gekoppeld aan hoe de aandelen van het bedrijf zijn verdeeld, maar dit is niet altijd het geval. Een organisatie kan ervoor kiezen om verschillende stemrechten vast te leggen in de statuten, bijvoorbeeld dat een bepaald aandeel meer dan 1 stem krijgt. 

Voorbeeld

Stichting Helder heeft 3 bestuurders: 

  • Bestuurder Leonie heeft 5 van de 7 stemmen. Dit is 71,4% van de stemrechten. 
  • Bestuurders Maarten en Nienke hebben beiden 1 stem. Dit is voor ieder 14,3% van de stemrechten. 

Dit betekent dat Leonie de UBO is van Stichting Helder, omdat zij meer dan 25% van de stemrechten bezit. Maarten en Nienke zijn geen UBO’s, omdat zij allebei minder dan 25% van de stemrechten bezitten.  

 

Personen die feitelijk zeggenschap hebben met andere middelen

Een UBO kan iemand zijn die op een andere manier zeggenschap heeft dan via stemrechten. Dit kan bijvoorbeeld het (veto)recht zijn om bestuursleden te benoemen of te ontslaan, of door zelf beleidsmaker te zijn. 

Voorbeeld

GHJKL Stichting heeft een donateur, Karim, die de organisatie financiert. Karim heeft geen formele rol in de organisatie, maar vervult wel de rol van externe betrokkene. Hij heeft dus feitelijk zeggenschap over de organisatie en is dus de UBO van GHJKL Stichting

 

Zijn geen van deze belangen van toepassing bij je organisatie?

Heeft je organisatie geen UBO? Identificeer dan een of meerdere pseudo-UBO’s. Een pseudo-UBO is een natuurlijk persoon die tot het hogere management behoort, zoals een leidinggevende of manager. Deze managers moeten ingeschreven staan in het Handelsregister als statutair bestuurder van je organisatie. Dit zijn pseudo-UBO’s, omdat ze de functie van een bestuurder hebben. Dit komt vaak voor bij stichtingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Lees meer 

Was dit artikel nuttig?