Wie zijn de stakeholders bij een vennootschap onder firma?

De stakeholders van je organisatie zijn rechtsgeldig vertegenwoordigers en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). In sommige organisaties is een pseudo-UBO een stakeholder. Om onze diensten te gebruiken, vragen we je om gegevens van deze stakeholders te uploaden. 

In dit artikel vind je voorbeelden om de stakeholders te bepalen bij een vennootschap onder firma (vof). 

 

Rechtsgeldig vertegenwoordigers bij een vennootschap onder firma 

Een rechtsgeldig vertegenwoordiger is een natuurlijk persoon die bevoegd is om namens de organisatie te handelen en documenten te ondertekenen. Bij een vennootschap onder firma kunnen vennoten onbeperkt, beperkt of niet bevoegd zijn om te tekenen. De specifieke voorwaarden en beperkingen staan in het Handelsregister. 

In het Handelsregister staat bijvoorbeeld dat een voorwaarde dat vennoten tot een bepaald bedrag zelfstandig bevoegd zijn om te tekenen. Voor bedragen hoger dan dat, moeten andere vennoten ook tekenen. 

Als vennoten volmacht hebben om te tekenen namens andere vennoten, mogen zij tekenen namens de vennootschap onder firma. 

 

Uiteindelijk belanghebbenden bij een vennootschap onder firma

Een uiteindelijk belanghebbende (UBO) bezit een groot deel van de aandelen van een organisatie of heeft veel zeggenschap over de organisatie. Een organisatie of rechtspersoon kan één of meerdere UBO’s hebben. Een uiteindelijk belanghebbende is altijd een natuurlijk persoon en kan direct of indirect belang hebben in het bedrijf . 

UBO’s bij een vennootschap onder firma zijn personen die: 

 

Personen die voor meer dan 25% gerechtigde tot het vermogen zijn

Bij een vennootschap onder firma zijn mensen die recht hebben op meer dan 25% van het vermogen UBO’s. 

 

Voorbeeld

Er is een vennootschap onder firma met 2 vennoten, die allebei € 150.000,- hebben ingebracht. In hun contract staat dat arbeidsbeloning en winst tussen hen gelijk wordt verdeeld. Beide vennoten hebben dus recht op 50% van het vermogen, waardoor ze allebei een UBO zijn. 

 

Personen met meer dan 25% van de stemrechten

Een UBO kan ook iemand zijn die meer dan 25% van de stemrechten binnen de organisatie bezit. 

 

Voorbeeld met meer dan 25% van de stemrechten

Er zijn 3 vennoten in een vennootschap onder firma, die ieder 33,3% van de stemmen kunnen uitbrengen. In de vennootschapsovereenkomst staat dat de overeenkomst alleen veranderd mag worden als er unaniem gestemd wordt. De 3 vennoten zijn allemaal UBO’s van het bedrijf.

 

Voorbeeld met minder dan 25% van de stemrechten

Een commanditaire vennootschap (cv) heeft 2 beherend vennoten en 3 commanditair vennoten. In de overeenkomst staat dat de overeenkomst alleen veranderd mag worden als er unaniem gestemd wordt. Geen van de vennoten heeft meer dan 25% van de stemrechten, waardoor geen van hen een UBO is. We kijken dan naar het recht op vermogen en feitelijk zeggenschap met andere middelen. 

 

Personen die feitelijk zeggenschap hebben met andere middelen

Een UBO kan iemand zijn die op een andere manier zeggenschap heeft dan via stemrechten. Dit is bijvoorbeeld door zelf beleidsmaker te zijn. 

 

Voorbeeld 1 van feitelijk zeggenschap

Een vennootschap onder firma heeft 130 vennoten. In de overeenkomst staat een specifieke manier waarop de vennoten hun stemmen mogen uitbrengen. Volgens deze overeenkomst is een van de vennoten, Frank, bevoegd om stemadvies uit te brengen en zullen andere vennoten dit advies opvolgen. Frank is bij deze organisatie de UBO op basis van feitelijk zeggenschap. 

 

Voorbeeld 2 van feitelijk zeggenschap

Een vennootschap onder firma heeft 75 vennoten. Een van de vennoten, Gaby, wordt gezien als een belangrijke vennoot voor de groep. Andere vennoten volgen Gaby’s advies en beslissingen. Gaby is bij deze organisatie een UBO op basis van feitelijk zeggenschap. 

 

Zijn geen van deze belangen van toepassing bij je organisatie?

Heeft je organisatie geen UBO? Bepaal dan één of meerdere pseudo-UBO’s. Een pseudo-UBO is een natuurlijk persoon die tot het hoger management behoort, zoals een leidinggevende of manager. Deze managers moeten ingeschreven staan in het Handelsregister als statutair bestuurder van je organisatie. Dit zijn pseudo-UBO’s, omdat ze de functie van een bestuurder hebben. 

 

Lees meer 

 

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met onze support afdeling.

 

Was dit artikel nuttig?