Wie zijn de stakeholders van mijn organisatie?

Om onze diensten te gebruiken, vragen we je om informatie over je organisatie te uploaden. Het gaat onder andere om informatie over de stakeholders van je organisatie. We vragen gegevens van de volgende stakeholders: 

We kunnen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen om de identiteit van je stakeholders te controleren

 

Rechtsgeldig vertegenwoordiger 

Een rechtsgeldig vertegenwoordiger is een natuurlijk persoon die bevoegd is om namens de organisatie te handelen en documenten te ondertekenen. Je kunt meerdere rechtsgeldige vertegenwoordigers aanwijzen.

 

Uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s)

Een uiteindelijk belanghebbende (UBO) bezit een groot deel van de aandelen van een organisatie of heeft veel zeggenschap over de organisatie. Een uiteindelijk belanghebbende is altijd een natuurlijk persoon. Een organisatie kan een of meerdere UBO’s hebben. 

Een uiteindelijk belanghebbende is een persoon die: 

  • direct of indirect meer dan 25% van de aandelen bezit, of;
  • direct of indirect meer dan 25% van de stemrechten bezit, of;
  • direct of indirect meer dan 25% van de belangen bezit (het recht om activa van een organisatie uit te keren, zoals winsten, reserves of overschotten na liquidatie), of;
  • zeggenschap heeft met andere middelen, zoals het (veto)recht om bestuursleden te benoemen of te ontslaan, of door beleidsmaker te zijn.

 

Pseudo-UBO

Heeft jouw organisatie geen UBO? Identificeer dan een of meerdere pseudo-UBO’s. Een pseudo-UBO is een natuurlijk persoon die tot het hogere management behoort en namens de organisatie beslissingen kan nemen. Dit komt vaak voor bij verenigingen en stichtingen.

Als je organisatie geen UBO heeft, kun je de volgende personen meestal zien als pseudo-UBO: 

  • Een natuurlijk persoon die de directeur is van de organisatie, of;
  • Een natuurlijk persoon die feitelijk de leiding heeft over de organisatie.

 

Lees meer

 

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met onze support afdeling.