SEPA-incasso is een betaalmethode waarmee je automatisch geld bij je klanten kunt incasseren. Je kunt deze betaalmethode gebruiken als je periodiek bedragen wilt incasseren, bijvoorbeeld voor een abonnement of betaling in termijnen. Op deze manier automatiseer je deze betalingen en hoef je niet elke periode zelf aan de klant te vragen het bedrag handmatig te betalen met bijvoorbeeld iDEAL of bankoverboeking. 

Machtiging voor SEPA-incasso

Voordat je geld van een bankrekening mag incasseren, heb je toestemming nodig van de rekeninghouder. Deze machtigt jou om geld af te schrijven van zijn/haar rekening. Dit wordt een mandaat genoemd. Je kunt dit op 2 manieren doen:

  1. Een mandaat met een ‘natte’ handtekening. Deze is dus met pen ondertekend.
  2. Een mandaat met een digitale machtiging (via Digitaal Incasso Machtigen). Mollie biedt op dit moment geen integratie met Digitaal Incasso Machtigen aan, via eCurring - een product van Mollie - kun je hier wel gebruik van maken.

Ook kun je een klant een eerste betaling laten doen via bijvoorbeeld iDEAL, waarna je automatisch geld kunt incasseren van de rekening. Dit wordt in de praktijk veel gebruikt, maar is geen officiële methode om een machtiging af te geven, wat betekent dat de klant een discussie over de geldigheid van de machtiging altijd zal winnen. 

Wat zijn de voordelen van SEPA-incasso?

  • Facturen worden over het algemeen sneller betaald dan wanneer klanten zelf binnen een x-aantal dagen het bedrag moeten overmaken.
  • Minder administratief werk, doordat je het proces automatiseert. Hiervoor kun je software gebruiken, zoals dat van eCurring (een product van Mollie dat hier speciaal voor is ontwikkeld). Lees meer over hoe je SEPA-incasso via Mollie aan kan vragen.
  • Minder kans op klanten die hun abonnement opzeggen, doordat het bedrag elke periode automatisch van hun rekening wordt afgeschreven.

Zijn er risico’s verbonden aan SEPA-incasso?

De rekeninghouder kan een incassotransactie tot 56 dagen na de incassodatum storneren. Dit kan een rekeninghouder zonder reden van opgaaf en via de eigen bankomgeving doen, waardoor het soms moeilijk te achterhalen is waarom een stornering is gedaan. Zorg er daarom voor dat je duidelijk communiceert wanneer het geld van een rekening wordt geïncasseerd en dat op het bankafschrift van de rekeninghouder een duidelijke omschrijving komt te staan. 

Nadat deze 56 dagen zijn verstreken, kan de rekeninghouder het bedrag niet meer online storneren, maar kan de betaling wel nog worden aangevochten. Dit heet een Melding Onterechte Incasso (MOI) en kan tot 13 maanden na de incassodatum worden gedaan. De rekeninghouder kan een MOI indienen door contact op te nemen met de bank, waarna er wordt gekeken of de machtiging voldoet aan alle eisen. 

SEPA-incasso activeren in je Mollie-account

Je kunt de betaalmethode SEPA-incasso activeren in je Mollie-account onder Websiteprofielen > Betaalmethodes. Binnen enkele werkdagen controleren wij de aanvraag en ontvang je een bericht of je SEPA-incasso kunt gebruiken. 

Meer weten? Lees dan de artikelen over Recurring via SEPA-incasso, waarin meer informatie over onder andere storneringen en de verwerking en uitbetaling van incassobetalingen staat.