Voor partners: afstemming van Mollie facturen

Exporten gebaseerd op saldo en betalingen

De exporten bevatten kosten/factuurgerelateerde transacties die moeten worden verwerkt en aan de factuur gekoppeld. Al deze transacties bevatten een factuurnummer. Exporten zijn beschikbaar in CSV, MT940 en CODA formaat. Je kunt de volgende transacties verwachten: 

  • Ingehouden transactiekosten: Negatieve transactie betreffende vooruitbetalingen (bedragen ingehouden op te betalen bedragen, etc.) van kosten.
  • Factuurverrekening: Positieve transactie van Mollie B.V. naar het saldo van de ondernemer ter compensatie van het te veel betaalde bedrag van de factuur (te veel ingehouden op te betalen bedragen, etc.).

De factuur kan apart worden opgevraagd in de API, die tevens het factuurnummer zal opgeven.

Iedere export kan meerdere van deze transacties voor verschillende facturen bevatten. Er kan bijvoorbeeld een op betalingen gebaseerde export worden aangevraagd voor een betaling met ingehouden transactiekosten voor twee periodes en dus twee facturen. Daarnaast bevatten de jaarlijkse op tijd gebaseerde exporten nog meer van dergelijke transacties, omdat deze betrekking hebben op alle maanden en dus alle facturen van dat jaar. Dergelijke transacties worden altijd duidelijk gescheiden in de export door de verschillende factuurnummers in hun beschrijving.

Settlements API

Je kunt de factuur van Mollie ook verwerken via de Settlement API. Je kunt dit automatisch doen, zonder bestanden te downloaden of uploaden. Dat is veel eenvoudiger voor jou en je ondernemers!

Wanneer er op de bankrekening een betaling plaatsvindt, kun je de Settlements API raadplegen, en in de laatste betalingen zoeken naar de betaling met dezelfde omschrijving. Met behulp van de Settlements API kun je alle bijzonderheden van deze betaling vinden.

De Settlements API geeft per periode een uitsplitsing van alle inkomsten (betalingen/restituties/terugboekingen) en kosten (ingehouden transactiekosten). De periode is gespecificeerd per jaar en maand. Nadat de ondernemer is gemigreerd, is er naast de al bestaande velden “revenue” en “costs” een nieuw veld te zien: het InvoiceID veld. Dit veld bevat alle kosten van die periode die worden genoemd op de factuur.

Iedere transactie die moet worden gekoppeld aan een factuur is een onderdeel van de ”costs” en de factuur die hieraan moet worden gekoppeld, is de factuur in het “InvoiceId” veld voor die periode.

Wij adviseren je om alle kosten per periode samen te vatten en deze bij de betreffende factuur te vermelden in het “Invoiced” veld. Daarmee is de afstemming van de Mollie-factuur voltooid.

 

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met onze support afdeling.