Hoe zien de nieuwe exports eruit?

Vanaf 1 januari 2020 vindt er een upgrade van het Mollie Dashboard plaats. Geleidelijk aan stappen onze klanten hierop over, je wordt hier vooraf per e-mail over geïnformeerd. Alleen als jouw dashboard is geüpgraded, is onderstaande informatie voor jou van toepassing.

We zetten de veranderingen die worden doorgevoerd voor je op een rij. Neem deze goed door, zodat je precies weet hoe de exports in elkaar zitten en eventueel standaardinstellingen voor jouw boekhouding kunt aanpassen. Deze veranderingen zijn alleen zichtbaar indien je bent overgestapt op de upgrade van het Mollie Dashboard, waarover je vooraf door ons bent geïnformeerd.

Exports voor een bepaalde tijdsperiode

Indien je de boekhouding doet met een tussenrekening, kun je een export binnen een zelfgekozen tijdsperiode gebruiken (per dag of per maand). Deze exports waren voorheen te vinden in je dashboard onder Administratie > Huidig saldo en nu onder Administratie > Verslag. Je downloadt een export door bovenaan te klikken op Export en vervolgens het bestandstype, MT940 of CODA, te selecteren. Daarna klik je op de tijdsperiode die je wilt downloaden, dit kan de gehele maand zijn of een dag.

Vermelding openingsbalans

Waar in de oude exports de openingsbalans vanwege een instelling in ons systeem standaard €0,- was, is dat met deze upgrade de openingsbalans van de zelfgekozen tijdsperiode. Hierdoor kun je altijd de verschillende exports op elkaar laten aansluiten. De vierde regel in de export zal veranderen van / naar:

 

Oud (MT940)

Nieuw (MT940)

:60F:C200101EUR0,00

:60F:C200101EUR83,55

 

Vermelding ‘UITBETALINGEN’

In de specificaties van uitbetalingen staat nu niet meer het woord UITBETALINGEN, maar alleen het referentienummer van de uitbetaling. Een eventuele zelf ingestelde toevoeging zal nog steeds zichtbaar zijn. 

 

Oud (MT940)

:61:1803160316D15,60NMSC
:86:/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL91ABNA0417164300/BIC/ABNANL2A/NAME/
VOORBEELD BV/REMI/REF 1234567.0000.00 UITBETALINGEN/EREF/1234567.0000.00

Nieuw (MT940)

:61:1803160316D15,60NMSC
:86:/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL91ABNA0417164300/NAME/VOORBEELD BV/
EREF/12345678.0000.00 TEST

 

Weergave inhoudingen

Voorheen kon een export meerdere inhoudingen voor een factuur bevatten, doordat dit per uitbetaling ging. Deze inhoudingen worden nu gecombineerd per maand, waardoor je nog maar één regel per maand in de export ziet. Alleen indien er inhoudingen of correcties uit verschillende maanden in de uitbetaling zijn meegenomen, zal je per maand een aparte regel zien. Tot slot kon je hier eerst het factuurnummer vinden van je volgende factuur, dit nummer wordt vervangen door een referentienummer. 

 

Oud (MT940)

:61:1803270327D3,51NMSC
:86:/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL91ABNA0417164300/BIC/ABNANL2A/NAME/
Mollie B.V./REMI/Invoice 2018.123456/EREF/NOTPROVIDED

Nieuw (MT940)

:61:2003010301D0,90NMSC
:86:/TRTP/SEPA OVERBOEKING/REMI/Withheld transaction fees MOLR2020.000001887/EREF/NOTPROVIDED

Exports van de uitbetalingen

Indien je de boekhouding doet zonder tussenrekening, kun je een export van de uitbetaling gebruiken. Deze exports vind je in je dashboard onder Administratie > Uitbetalingen. Je downloadt een export door op het referentienummer te klikken en het bestandsformaat te selecteren. Een export van de uitbetaling is mogelijk in CSV, PDF, MT940 en CODA.

Waar voorheen één regel per betaalmethode werd aangemaakt - die ook opgesplitst kon zijn in 2 regels vanwege vaste en variabele kosten - zie je nu slechts één regel per maand voor alle betaalmethodes bij elkaar. Hiermee wordt het bestand overzichtelijker en consistent. De specificatie van de kosten kan je terugvinden op je factuur. De inhoudingen hier hebben alleen het doel om de factuur te betalen. Alleen indien er betalingen uit verschillende maanden of correcties in de uitbetaling zijn meegenomen, zie je verschillende regels in het bestand. 

 

Oud

Nieuw

MT940

:61:1911111111D39,10NMSC
:86:/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL91ABNA0417164300/BIC/ABNANL2A/NAME/
Mollie B.V./REMI/Fees Creditcard (9 payments)/EREF/NOTPROVIDED
:61:1911011101D4,00NMSC
:86:/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL91ABNA0417164300/BIC/ABNANL2A/NAME/
Mollie B.V./REMI/Fees Vaste kosten voor creditcard-betalingen (16 payments)/EREF/NOTPROVIDED

:61:1911111111D43,10NMSC
:86:/TRTP/SEPA OVERBOEKING/REMI/Withheld transaction fees/EREF/NOTPROVIDED

CSV

2019-04-01 00:00:00,ideal,EUR,-0.92,,,"Kosten iDEAL (4 payments)","Mollie B.V.",NL91ABNA0417164300,ABNANL2A,EUR,-0.92,2193251.1904.05,
2019-04-01 00:00:00,,EUR,-0.19,,,"BTW over kosten april 2019","Mollie B.V.",NL91ABNA0417164300,ABNANL2A,EUR,-0.19,2193251.1904.05,

2020-09-28 06:07:59,,EUR,-11.96,,,"Ingehouden transactiekosten MOLR2020.0000172165",,,,EUR,-11.96,,