Wat we nodig hebben is een schriftelijk verzoek van een van je ouders (of verzorgers), waarin hij of zij toestemming geeft om van onze diensten gebruik te mogen maken. Het document dient voorzien te zijn van de datum en de naam, handtekening en een kopie van het legitimatiebewijs van je ouder/verzorger.

Bijvoorbeeld:

{datum}

Hierbij geef ik toestemming aan {naam eigenaar account} om gebruik te maken van de betaaldiensten van Mollie B.V.

{naam ouder/verzorger}

{handtekening/verzorger}