Update van onze Gebruikersovereenkomst

We brengen je graag op de hoogte van een wijziging in onze Gebruikersovereenkomst (zie hieronder).

Voor nieuwe klanten gaan de wijzigingen in op 1 september 2023; voor bestaande klanten is dat op 1 oktober 2023.

De volgende zaken zijn gewijzigd: 

 

Definities

 • Definities toegevoegd of gewijzigd voor: Dynamic 3DS / Tarieven / Boetes / Garanties / Reglementen / POS (in person payment processing) / Terminal

 

Kader

 • Wanneer je een transactie verwerkt via Mollie, ben je aangemeld voor het ontvangen van communicatie via e-mail.
 • Artikel 3.2: je kunt Mollie nu verzoeken om namens jou een betaalmethode in te schakelen.
 • Artikel 3.5.1 - 3.5.6 (nieuw): Mollie biedt nu ook aan om point of sale in persoon Transacties te verwerken via Mollie via onze Terminal. Er is een hele nieuwe POS sectie toegevoegd rondom geschiktheid, terminals, software en ondersteuning.
 • Artikel 5.4.1: Mollie heeft haar verrekeningsrechten uitgebreid voor vorderingen die wij op jou hebben, waardoor wij kunnen verrekenen tussen verschillende rekeningen van dezelfde UBO.
 • Artikel 5.6: Mollie kan uitbetaling uitstellen of opschorten in geval van excessieve Chargeback tarieven. nieuw: Mollie kan ook de uitbetaling van uw tegoeden uitstellen na beëindiging in geval deze tegoeden nog steeds onderworpen zijn aan een Chargeback.
 • Artikel 5.7 (nieuw): een rolling reserve kan worden toegepast op je Account in geval van bepaalde omstandigheden, zoals ook vermeld in dit artikel. 
 • Artikel 5.8 (nieuw): Mollie kan je vragen onderpand te verstrekken in de vorm van een Garantie om haar risicoblootstelling op je Account te beperken (zie ook nieuwe definitie).
 • Artikel 5.9 (nieuw): u mag het positieve Saldo op uw Rekening niet meer overdragen of verpanden aan een derde partij, zoals een krediet aanbieder. Uw huisbank is uitgesloten van deze bepaling. 
 • Artikel 6.4: er zijn verduidelijkingen toegevoegd over de oplossing voor consumentenfraude die wij u bieden. 
 • Artikel 8.2 iv (nieuw): verduidelijking toegevoegd dat u Mollie vrijwaart voor alle Boetes of Vergoedingen die aan Mollie in rekening worden gebracht met betrekking tot uw Account. 
 • Artikel 8.9, laatste lid. (nieuw): verduidelijking toegevoegd dat u ook aansprakelijk bent voor Chargebacks die binnenkomen na beëindiging van de Overeenkomst en verantwoordelijk bent voor het aanhouden van voldoende Saldo.

 

Kan ik afzien van de gewijzigde Gebruikersovereenkomst?

We updaten onze Gebruikersovereenkomst regelmatig, zodat we onze klanten de best mogelijke service kunnen blijven bieden. Als je onze diensten na 1 oktober 2023 blijft gebruiken, ben je gebonden aan de geüpdatete Gebruikersovereenkomst. Als je niet akkoord gaat met deze wijziging, kan je ervoor kiezen om je account te sluiten.

Je kunt de huidige en vorige versies van onze Gebruikersovereenkomst altijd bekijken op onze website.

 

Nieuwe gebruikersovereenkomst