Het is mogelijk voor een klant om een betaling te storneren. Wanneer dit gebeurt wordt het mandaat ingetrokken. Hieronder vind je het overzicht.

  • Direct Debit mandaat vervalt na 2 storneringen
  • Creditcard mandaat vervalt na 1 stornering

Wanneer een mandaat mislukt door geen tegoed op de bankrekening, een verkeerde bankrekening of een verkeerd creditcard nummer, zal het mandaat direct vervallen.