Waarom krijg ik het verzoek om een wapenvergunning te overhandigen?

Als betaaldienstverlener hebben wij de plicht om er op toe te zien dat onze klanten zich aan de wetgeving houden, zoals deze geldt voor de branche waarin ze zich bevinden. Als bij controle van de website blijkt dat er wapens verkocht worden die mogelijk onder de Wapenwet vallen, verzoeken wij om aan te tonen dat de organisatie in het bezig is van een wapenvergunning.

Ben je in het bezit van deze vergunning? Mail hier dan een kopie van naar onboarding@mollie.com. Is het voor de producten die jij verkoopt niet verplicht om in het bezit te zijn van een wapenvergunning? Dan vragen we je om dit schriftelijk toe te lichten.